UNIZA

Vodovodní - kanalizační - odvodňovací systémy

O společnosti Tisk Email

Společnost UNIZA vznikla na počátku roku 1992 jako obchodní společnost zajišťující dodávku materiálu pro výstavbu a rekonstrukce inženýrských sítí a průmyslových objektů.


Sídlo společnosti je v Liberci, kde je také k dispozici prodejní sklad sloužící především k vybavení staveb v Liberci, Jablonci nad Nisou a blízkém okolí. Převážná část objemu obchodní činnosti je realizována formou přímých dodávek na stavbu nebo obchodním partnerům, čímž odpadají náklady na manipulaci s materiálem i skladové prostory. V tomto ohledu překračuje činnost firmy rámec Libereckého kraje.


Připravíme Vám cenové kalkulace dle Vaší poptávky...