UNIZA

Vodovodní - kanalizační - odvodňovací systémy

Náš sortiment Tisk Email

vodovody
PVC vodovodní potrubí a tvarovky
HDPE 80, HDPE 100
elektrotvarovky a tvarovky na tupo
mechanické spojky PPs a MOs
litinové potrubí a tvarovky
vodárenské a průmyslové armatury
vodoměrné šachty a příslušenství
drobné armatury

kanalizace
PVC potrubí a tvarovky SN 4, SN 8, SN 12
PP potrubí a tvarovky SN 8, SN 10, SN 12
PE potrubí a tvarovky SN 4, SN 8
kameninové potrubí a tvarovky
betonové a železobetonové potrubí
plastové revizní šachty DN 400, DN 600, DN 800, DN 1000
betony pro revizní šachty
betony pro uliční a dvorní vpusti
poklopy
mříže a vpusti

odvodnění

odvodňovací žlábky a příslušenství
drenáže a drenážní šachty
geotextilie
vsakovací bloky a tunely
nádrže pro využití dešťové vody
plastové okapy
geigery
HL - systém

vnitřní instalace
HT potrubí a tvarovky
tiché potrubí a tvarovky
PPr potrubí a tvarovky
HL-systém

ostatní

kabelová ochrana
spojovací a těsnící materiál
nářadí a příslušenství
potrubí pro vrtané studny